Centrum psychosomatické medicíny

 

Centrum psychosomatické medicíny

Psychoterapeutické poradenství pro děti a dospělé, psychiatrie dospělých, adiktologie 


Registrované nestátní zdravotnické zařízení


• poradenství v oblasti osobního růstu

• změna životního stylu, léčba návykových poruch

• psychiatrie, poruchy chování

• kognitivně –behaviorální terapeutické poradenství

 

 

 

MUDr. Dušan Randák

Psychiatrie. Návykové nemoci, adiktologie. 

 

MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková

Psychiatrie. Návykové nemoci, adiktologie.

Soudně - znalecká činnost obor zdravotnictví, odvětví psychiatrie (zapsána v seznamu znalců Městského soudu v Praze pod č. 1415/2009)

 

 

Mgr. Martin Vlček

Psychoterapeutické poradenství. Adiktologie, léčba návykových poruch.

 

 

 

 

Péče není hrazena z fondu zdravotních pojišťoven.