Plavecký klub Vlček

 

Plavecký klub Vlček

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády je bazén uzavřený. Znovuotevření provozu bazénu by mělo být umožněno od 25. 5. 2020. V případě zájmu o plavání nás neváhejte kontaktovat. 

Od poloviny září 2017  působíme v nových prostorách, v budově Centra psychosomatické medicíny, kam jsme se přestěhovali po sedmi letech činnosti, dříve Klub sídlil v Gallašově ulici v Praze - Řepích. 

V našem plaveckém klubu se věnujeme „plavání“ a cvičení rodičů s dětmi od 4 měsíců do 8 let věku.

Speciální kurzy a lekce jsou určené také pro děti se zdravotním hendikepem, a to za podpory spolku Zdravá rodina, z.s..                    

Nabízíme kurzy plavání kojenců, batolat a předškoláků spolu s rodiči, cvičení ve vodě pro těhotné. Zařazení do skupin probíhá  dle věku a pokročilosti, vždy s přihlédnutím k psychomotorickému vývoji dítěte. 

Prostory jsou zcela nové, moderní, nejvyšší technologické kvality vody. Provoz je schválen Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a kvalita vody je pravidelně kontrolována. Voda je upravována UV lampami s přídavkem minima chloru.  Teplota vody je 31-33 st.C . Veškeré prostory jsou uzpůsobeny dětem a rodičům.

 
Cílem plaveckých kurzů je postupné zvládnutí základních plaveckých dovedností (mít rád vodu, pohyb ve vodě, abeceda nebo škola potápění, výdechy do vody, splývání, skákání atd.), plavecké pohyby a plavecké způsoby.

 

Význam plavání:

  • pravidelný čas věnovaný dítěti
  • prohloubení vzájemného porozumění a následně citové vazby
  • psychické a fyzické uspokojení
  • zkvalitnění psychomotorického vývoje a dýchání, prohlubování hygienických návyků
  • otužování organismu, posilování imunity
  • osvojení základních plaveckých dovedností, plaveckých pohybů, plaveckých způsobů
  • prevence utonutí

V našem klubu máte možnost zúčastnit se před zapsáním do kurzů ukázkové lekce v bazénu, která vám umožní posoudit kvalitu výuky a také zázemí, které vám bude k dispozici před a po plavání. 

 

Všichni naši instruktoři “plavání” dětí jsou držiteli osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro instruktory  plavání  kojenců,   batolat   a   dětí   předškolního   věku. Na psychomotorický vývoj dětí dohlíží spolumajitelka společnosti MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková. 

 

Možná, že zdánlivě archaické úsloví „Ve zdravém těle zdravý duch“ má své opodstatnění i v dnešní době.

 

Těšíme se na Vás !

 

Za sportovní školku a plavecký klub    

 

 

                                                           Mgr. Martin Vlček, jednatel