Sportovní školka Řepy

 

Sportovní školka Řepy

czech english german spanish russian japanese          FaceBook

 

Zajímavý a podnětný rozhovor s Mgr. Martinem Vlčkem,  ředitelem Centra psychosomatické medicíny, jehož součástí je i Sportovní školka Řepy. 

https://www.lp-life.cz/rychla-zpoved-adiktolog-reditel-centra-psychosocialni-mediciny-martin-vlcek?fbclid=IwAR1_6464bz0C7j6vo1pqRFqK8uuVACEy1CtIXWmJ2cYQTCJxe59KWcYhwvQ


Od 7. 4. 2021 je dětská skupina otevřena pro děti zaměstnanců zdravotnických zařízení nebo zařízení sociálních služeb.

V souvislosti s usnesením vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině možné v krizovém režimu zajišťovat.

 

Provozovatelem soukromé školky je  Zdravá rodina, z.s.  

Dětská skupina Zdravá rodina I a II. 


Školka je pro děti ve věku 2 - 6 let. Děti příjímáme v průběhu celého roku. Provoz je celoroční.

 

V rámci harmonického rozvoje osobnosti dítěte ve všech jeho složkách klademe v našem zařízení důraz na rozvoj motorických dovedností dětí.

Ve výuce plavání je cílem naučit děti základním plaveckým dovednostem., plaveckým pohybům a způsobům. S dětmi plaveme 2x týdně. Základy dalších sportovních dovedností se řídí ročním obdobím (zimní a letní sporty, atletika, gymnastika, míčové hry). Část každodenních odpoledních herních činností je vedena v anglickém jazyce.

Při veškerých činnostech dbáme na zdravý psychomotorický vývoj dítěte. Individuální přístup ke specifikám dětí je samozřejmostí. Hra je v našem zařízení hlavní složkou výchovně-vzdělávacího procesu.

Cílem našeho působení je klidné, radostné a připravené dítě k přechodu do školního prostředí. Učitelé v našem zařízení mají pedagogické vzdělání předepsané ministerstvem školství. Instruktoři plavání mají akreditované kurzy MŠMT.

Na psychomotorický vývoj dětí dohlíží  MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková.

Pražská sportovní školka Řepy - Zahrada
Školka působí v rámci Centra psychosomatické medicíny.

 

Možná, že zdánlivě archaické úsloví „Ve zdravém těle zdravý duch“ má své opodstatnění i v dnešní době.

 

Za sportovní školku a plavecký klub

Mgr. Martin Vlček, ředitel