Sportovní školka Řepy

 

Aktivity, jazykové vzdělávání

Vzdělávací program 

Vzdělávání dětí probíhá dle osnov Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT. Aktuální témata jsou k dispozici na nástěnce vstupu školy. 


Sportovní aktivity 

Pohyb a hra jsou přirozené součásti zdravého dětského vývoje. Dbáme na rozvoj  motorických dovedností dětí, zlepšování jejich kondice, naší snahou je, aby děti vnímaly pohybové a sportovní aktivity pozitivně.

Podíl sportovních aktivit je v naší školce vyšší, než je běžné ve standartních školkách. Veškerá pohybová a sportovní činnost je uzpůsobena psychomotorickým dovednostem a věku dětí. 

Pohybová a sportovní výchova je nejen zdravou aktivitou, ale také významně napomáhá prevenci úrazovosti dětí, zlepšuje jejich zdraví, pomáhá je začleňovat do kolektivu. 

Děti denně cvičí v tělocvičně, 2x týdně plavou a otužují se ve vlastním bazénu, denně tráví část aktivit venku. 


Nemocnost dětí je v naší školce skutečně velmi nízká!

 

Odpolední aktivity, vždy od 15:00

Pondělí: Eurytmie (Rytmika, taneční a pohybová výchova), odpoledne v angličtině 

Úterý: Plavání

Středa: Odpoledne v angličtině

Čtvrtek: Plavání

 

Jazykové vzdělávání

Anglický jazyk : Seznamování s anglickým jazykem prostřednictvím hry je každodenní součástí vzdělávacího plánu školky, v pondělí a ve středu odpoledne probíhá "výuka" anglického jazyka. Rodiče mají možnost tématické okruhy sledovat na nástěnkách, také formou "výrobků" z jazykových lekcí.

Český jazyk: Dbáme na to, aby děti jiných národností, které navštěvují školku, porozumněly lépe  českému jazyku a případně si zlepšily českou jazykovou zásobu.