Sportovní školka Řepy

 

Bezpečná škola

 

 

Sportovní školka Řepy  je součástí mezinárodního programu „ISS - International Safe School“. Tento program vychází z osvědčených pravidel a zásad, která se již léta používají v Bezpečných komunitách a jejich efektivita je prověřená, jako je výchova k prevenci úrazů, bezpečné prostředí, hřiště, sportoviště, bezpečná rekreace a sport, prevence násilí a podpora zdraví. Program Mezinárodní bezpečná škola vznikl v roce 2001 jako součást programu Světové zdravotnické organizace Mezinárodní Bezpečná komunita. Nositelem programu v České republice je Centrum úrazové prevence při Fakultní nemocnici v Motole v Praze, které má statut certifikačního centra - International Safe School Certifying Centre.

 

Součástí programu je i evaluace: průběžné vyhodnocování účinnosti programu po určitých etapách realizace stanovení proměnných a indikátorů, které budou měřeny a slouží k posouzení efektivity. Program Bezpečná škola vychází z aktuální potřeby snížit úrazovost dětí. Jde o uplatnění požadavku bezpečí v důležité části komunity, obce, města.

 

Program Bezpečná škola je dlouhodobý, trvalý a činný program, který svými aktivitami směřuje k zajištění bezpečí a ochrany před úrazem pro všechny děti, které školku navštěvují. V rámci programu jsme povinni dokumentovat frekvenci a příčiny úrazů, jak neúmyslných, tak i úmyslných.