Sportovní školka Řepy

 

GDPR

 

Sportovní školka Řepy se řídí platnými předpisy souvisejícími s ochranou osobních údajů.

Na organizační záležiti s tím spojené, dodržování ustanovení a na průběžnou kontrolu dohlíží tzv. "Pověřenec GDPR", z externí certifikované firmy.

Informace a formuláře k podpisu jsou nedílnou součástí zápisu Vašeho dítěte do školky.