Sportovní školka Řepy

 

Rady a instrukce

- školka je určena pro děti ve věku 2-6 let

 - do školky přivádějte Vaše děti pouze zdravé, děti jevící příznaky infekční nemoci by se neměly našeho programu zúčastnit

 - dbáme na bezpečnost a zdraví vašich dětí, vždy za sebou pečlivě zavírejte dveře, nenechávejte své děti nikdy a nikde ve školce samotné

 - po příchodu do školky převlečené dítě předejte vždy pedagogovi

 - pokud dítě vyzvedává někdo jiný krom rodičů, je třeba personál předem písemně upozornit

 - děti jsou v naší školce pojištěné proti úrazu, krádeži

 - děti potřebují do školky pevné přezůvky, převlečení na hraní uvnitř a venku, pyžamko, kartáček na zuby, plavky a ručník na plavání