Sportovní školka Řepy

 

Vedení společnosti

Mgr. Jana Havlová

Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během studia i nyní se ve velké míře věnuje dětské literatuře a českému jazyku, zaměřuje se na rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí. Hraje na klavír. Je akreditovanou instruktorkou plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Aktivně se věnuje několika sportovním disciplínám (brusle, trampolína, jóga, plavání). Věnuje se rozumové výchově, výtvarné výchově, hudební výchově, českému jazyku, angličtině, japonštině a sportu.

 

Mgr. Martin Vlček

Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor speciální pedagogika a Střední pedagogické školy. V postgraduálním studiu ukončil psychoterapeutický výcvik SUR. Je akreditovaným samostatným adiktologem ve zdravotnictví. Působí jako psychoterapeut na Klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Většinu svého profesního života se věnuje psychoterapii dětí, dospělých a rodin. Je akreditovaným instruktorem plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku se zaměřením na plavání dětí s handicapem a rehabilitační plavání. Je jednatelem společnosti Augmentum s.r.o. a předsedou správní rady o.s. Zdravá rodina.

Dále je členem zakladatelem občanských sdružení Sananim o.s. a Acorus, o.s.

 

MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková

Je absolventkou Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Jejím oborem je psychiatrie a psychoterapie, aktuálně působí jako vedoucí lékař specialista ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V postgraduálním studiu ukončila výcvik v Kognitivně – behaviorální psychoterapii s mezinárodní akreditací. Současně působí jako soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Je jednatelkou společnosti Augmentum s.r.o. a místopředsedkyní z.s. Zdravá rodina.